20 inspirativnih citata Nelsona Mendele

mendelaDanas je čovečanstvo ostalo bez jednog od najinspirativnijih ljudi koji su obeležili 20. vek.

Svetski mediji su javili da je preminuo Nelson Mendela.

Bivši predsednik Južne Afrike.  Politički zatvorenik.  Borac za ljudska prava.

Heroj jednog doba.

Napustio je ovu planetu i otišao u legendu.

Pored njegovih dela, ostaće upamćene i njegove brojne izjave o slobodi, životu, čovečanstvu.

Ovo je izbor 20 njegovih citata.

1.  

2.  

3.  Nemoj da sudiš o meni na osnovu mojih uspeha. Sudi na osnovu toga koliko sam puta pao i ponovo ustao.

4.  Nema ničeg sličnog kao vratiti se na mesto koje je ostalo nepromenjeno i otkriti koliko si se ti promenio.

5.  Da bi bio slobodan nije dovoljno samo zbaciti okove, već živeti na način koji poštuje i podstiče slobodu drugih.

6.  

7.  Dobra glava i dobro srce su uvek snažna kombinacija. Ali kada tome dodate i pismen jezik ili olovku, onda dobijate nešto zaista posebno.

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  Ako se čoveku obraćate na jeziku koji razume, vaše reči će otići u njegovu glavu. Ako mu se obraćate na njegovom jeziku, vaše reči će otići u njegovo srce.

13.  

14.  

15.  Nema strasti u “igranju na sitno” – u prihvatanju života koji je manje od onog za kakav ste sposobni.

16.  Ako želite da sklopite mir sa svojim neprijateljem, morate raditi sa svojim neprijateljem. Tada on postaje vaš partner.

17.  Niko nije rođen naučen da mrzi nekoga zbog boje kože, ili porekla, ili religije. Ljudi uče da mrze, a ako mogu da nauče da mrze, onda mogu da nauče da vole, jer čovekovom srcu ljubav je prirodnija od mržnje.

18.  

19.  

20.  Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već pobeda nad strahom. Hrabar čovek nije onaj koji se ne plaši, već onaj koji pobedi strah.

Našli ste misao koja Vas inspiriše?  Podelite je sa svojim prijateljima.

Print Friendly